Vrijwilligers

De Watersportvereniging Veluwemeer, dat zijn we SAMEN
Het vinden van vrijwilligers lijkt wel steeds moeilijker te worden. Veel verenigingen gaan daarom al over naar een systeem met verplichtingen voor (jeugd)leden en ouders en/of het afkopen van die verplichtingen.
Wij willen dat (nog) niet.
Via dit formulier willen we, in een poging om meer vrijwilligers te vinden, inventariseren wie er zo nu en dan eens iets voor de vereniging zou willen doen. We vermoeden dat er veel mensen in de club zijn die niet of nauwelijks worden gevraagd of benaderd, maar best bereid zijn de club te helpen. Hieronder kun je aangeven wat je wel zou willen doen en hoeveel tijd je daarvoor hebt.
Bedenk hierbij dat het spreekwoord “vele handen maken licht werk” ook geldt voor vrijwilligerstaken.
Inventarisatie

Vrijwilligers

 

Verification