onderstaande Coronaregels worden voor aanvang van het seizoen 2022 aangepast naar de dan geldende regels

Regels bij de hervatting van de zeiltrainingen en het gebruik van de faciliteiten
Watersportvereniging Veluwemeer Nunspeet, ingaande 29 april 2020 conform de
Covid-19 maatregelingen van de overheid aangekondigd op 21 april jl.

Algemeen
1. We volgen de regels en het protocol die zijn opgesteld door het RIVM en het
Watersportverbond. Zie blad 3.
2. Voel jij je als zeiler of gezinslid in je samenwonende familie niet 100%, dan blijf
je thuis!
3. De regels zijn verschillend voor de verschillende leeftijdsgroepen: tot en met
12 jaar kunnen kinderen bij elkaar zijn en is de 1,5 meter regel niet van
toepassing. Het advies van het bestuur is dat iedereen toch zoveel mogelijk
afstand van elkaar houdt.
4. Van 13 t/m 18 jaar is de 1,5 meter regel wel van toepassing.
Clubgebouw
5. Vooralsnog blijft ons clubgebouw nog zeker tot 20 mei gesloten;
6. Ook de kleedkamer blijft voorlopig nog gesloten, dus omkleden doe je thuis, bij
de auto of bij je boot.
7. De buitendouche bij het clubgebouw wordt gebuikt voor het handenwassen.
8. Het toilet in het clubgebouw kan alleen in ‘noodgevallen’ gebruikt worden.
Toiletbril en deurkrukken worden na gebruik gereinigd met de daarvoor
aanwezige desinfecterende materialen.
9. De picknicktafels worden met een gepaste ruimte van minimaal 3 meter van
elkaar geplaatst. Er mogen nooit meer dan 4 personen tegelijk aan een tafel
zitten.
10. De loungebank mag nooit door meer dan 2 personen tegelijk worden gebruikt.
Kalender
11. Er wordt zo snel als mogelijk, een kalender gepubliceerd waarin de data en
tijden worden opgenomen voor de Otterclub, Optimisten- en Lasertrainingen.
12. We streven ernaar om uiteindelijk dit seizoen aan de oorspronkelijk geplande
trainingsdagen te komen.
Protocol trainingen- en gebruik faciliteiten Watersportvereniging Veluwemeer
vanaf 29 april onder Covid-19 regelgeving
Otterclub, Optimisten- en Lasertrainingen

13. De trainingen zijn voor zeilers met een leeftijd t/m18 jaar.
14. Kom met zo min mogelijk mensen naar de vereniging, dus 1 ouder/begeleider
voor halen/brengen, geen broertjes, zusjes, vriendjes en honden.
15. Probeer niet eerder dan 10 minuten voor het begin van de training bij de
vereniging te zijn en ga na de training direct naar huis.
16. Boten op het land, ruimte maximaal gebruiken. Probeer de boten minimaal 2,5
tot 3 meter van elkaar op te stellen.
17. Zeilers tuigen hun eigen boot op. In tegenstelling tot normaal mogen de zeilers
elkaar niet meer helpen bij het optuigen. Bij problemen vraag je de trainer om
hulp.
18. Bij contact met de trainer zowel op de wal als op het water wordt minimaal de
1,5 meter afstand aangehouden. Op het water betekent dit dat je uitsluitend
individueel bij de trainer in de rescue kunt komen als deze daar specifiek om
vraagt.
19. Ga niet teveel rondlopen: blijf bij je boot of tafel of zoek een geschikte plek op
het terrein.
20. Voor- en nabesprekingen worden zoveel mogelijk buiten op het terrein of
onder de veranda gehouden.Houd ook daarbij minimaal 1,5 meter afstand.
21. Voor vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met al onze
bestuursleden (Jurrian, Theo, Evert Jan, Siem en Sander). Siem treedt op als
onze ‘Covid-19 Coordinator’ ( 0637 404 090, siem-sijs@hotmail.com )

Download Protocol trainingen- en gebruik faciliteiten Watersportvereniging hieronder:

Covid protocol